ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΣΤΟ TOPFITNESS ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ