Σπιρομετρηση

Σπιρομετρηση

Στα Top Fitness με ειδικό μηχάνημα, το Σπιρόμετρο, αξιολογούμε την λειτουργικότητα των πνευμόνων και εκτιμούμε την ύπαρξη τυχόν αναπνευστικών προβλημάτων.