Χωροι Gym Κωνσταντινοπολιτικα

01

Top Fitness
Κων/πολίτικα

Top Fitness Κωνσταντινοπολίτικα
Top Fitness Κωνσταντινοπολίτικα
Top Fitness Κωνσταντινοπολίτικα
Top Fitness Κωνσταντινοπολίτικα


02

Reception

Reception
Reception
Reception


03

Fitness
& Weights

Fitness & Weights
Fitness & Weights
Fitness & Weights
Fitness & Weights
Fitness & Weights


04

Cardio
Theatre

Cardio Theatre
Cardio Theatre
Cardio Theatre
Cardio Theatre


05

Vacu Fit

Vacu Fit
Vacu Fit


06

Cycling
Studio07

Αίθουσα
Ομαδικών

Αίθουσα Ομαδικών
Αίθουσα Ομαδικών
Αίθουσα Ομαδικών


08

Αίθουσα
Ultimate Pilates

Ultimate Pilates
Ultimate Pilates


09

Χώρος
Pilates Reformer

Χώρος Pilates Reformer
Χώρος Pilates Reformer


10

Studio
Apps Εκγύμνασης™
&
Fitness HACKS™

Studio Apps Εκγύμνασης™ & Fitness HACKS™
Studio Apps Εκγύμνασης™ & Fitness HACKS™
Studio Apps Εκγύμνασης™ & Fitness HACKS™


11

Σάουνα

Σάουνα


12

Αποδυτήρια
Ανδρών

Αποδυτήρια Ανδρών
Αποδυτήρια Ανδρών


13

Αποδυτήρια
Γυναικών

Αποδυτήρια Γυναικών
Αποδυτήρια Γυναικών